23.08.2012 –  OIRPOSDRU Regiunea Bucuresti Ilfov implementeaza proiectul “Sprijin pentru finantarea partiala a cheltuielilor de personal efectuate de Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Bucuresti Ilfov, in perioada 2012 – 2015 pentru personalul implicat in gestionarea instrumentelor structurale”

OIRPOSDRU Regiunea Bucuresti Ilfov implementeaza proiectul “Sprijin pentru finantarea partiala a cheltuielilor de personal efectuate de Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Bucuresti Ilfov, in perioada 2012 – 2015 pentrul personalul implicat in gestionarea instrumentelor structurale” in baza contractului de finantare nr. CTRF.1.1.120/21.08.2012.
Obiectul proiectului este acordarea finantarii nerambursabile de catre Autoritatea de Management pentru Programul Operational Asistenta Tehnica pentru implementarea proiectului nr. SMIS 42726 intitulat “Sprijin pentru finantarea partiala a cheltuielilor de personal efectuate de Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Bucuresti Ilfov, in perioada 2012 – 2015 pentrul personalul implicat in gestionarea instrumentelor structurale”.Data inceperii implementarii proiectului este 01.12.2011, având o perioada de executie de 49 luni. Valoarea totala eligibila a proiectului este de 4.673.323,78 lei, din care FEDER 3.972.325,21 lei. Valoarea neeligibila este 981.714,62 lei.

OIRPOSDRU Regiunea Bucuresti Ilfov implementeaza proiectul “Sprijin pentru finantarea partiala a cheltuielilor de personal efectuate de OIRPOSDRU Regiunea Bucuresti Ilfov pentru personalul implicat in gestionarea instrumentelor structurale”

OIRPOSDRU Regiunea Bucuresti Ilfov implementeaza proiectul “Sprijin pentru finantarea partiala a cheltuielilor de personal efectuate de OIRPOSDRU Regiunea Bucuresti Ilfov pentru personalul implicat in gestionarea instrumentelor structurale” in baza contractului de finantare nr. CTRF.1.1.043/12.05.2010.
Obiectul proiectului este acordarea finantarii nerambursabile pentru cheltuielile cu personalul – majorarea salariala cf. Legii nr. 490/2004, de catre Autoritatea de Management. Pe cale de consecinta, personalul din cadrul OIRPOSDRU Regiunea Bucuresti Ilfov cu atributii in gestionarea instrumentelor structurale, care a obtinut avizul Ministerului Finantelor Publice pentru acordarea majorarii salariale in temeiul Legii nr. 490/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiaza de rambursarea costurilor salariale generate de aplicarea acestei legi (majorarea salariala) din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Asistenta Tehnica 2007-2013, axa prioritara 1, domeniul major de interventie 1.1. Data inceperii implementarii proiectului este 14.04.2009, având o perioada de executie de 32,5 luni. Valoarea totala eligibila a proiectului este de 1.397.964,75 lei, din care FEDER 1.397.964,75 lei.