OIR PECU Regiunea Bucuresti Ilfov

Organismul Intermediar Regional PECU Regiunea Bucuresti-Ilfov are, in principal, rolul de a implementa, la nivel regional, o serie de scheme pentru dezvoltarea resurselor umane, finantate din fonduri europene. Organismul Intermediar Regional PECU Regiunea Bucuresti-Ilfov coordoneaza aceasta activitate la nivelul Municipiului Bucuresti si al Judetului Ilfov.

Articole recente

2805, 2024

Concurs de ocupare a 3 posturi vacante, in afara organigramei OIR BI, proiectul “Sprijin pentru finanțarea cheltuielilor de personal efectuate de OIR BI, pentru personalul implicat în PIDS” Cod MySMIS 305712

Organismul intermediar regional pentru Programe europene capital uman - Regiunea Bucureşti-Ilfov, organizează concurs, pentru ocuparea a 3 posturi vacante de natură contractuală, cu interviul în data de 19.06.2024, în condițiile Legii nr. 53/2003 – Codul [...]

2805, 2024

Concurs de ocupare a 6 posturi vacante, in afara organigramei OIR BI, proiectul “Sprijin pentru finanțarea cheltuielilor de personal efectuate de OIR BI, pentru personalul implicat în PEO” Cod MySMIS 305730

Organismul intermediar regional pentru Programe europene capital uman - Regiunea Bucureşti-Ilfov, organizează concurs, pentru ocuparea a 6 posturi vacante de natură contractuală, cu interviul în data de 19.06.2024, în condițiile Legii nr. 53/2003 – Codul [...]

2705, 2024

REZULTATE FINALE OBŢINUTE la concursul de ocupare pe perioadă determinată, cu interviul în data de 23.05.2024, a 3 posturi expert administraţie publică în afara organigramei OIR PECU Regiunea Bucureşti-Ilfov, pentru proiectul: “Sprijin pentru finanțarea cheltuielilor de personal efectuate de OIR BI, pentru personalul implicat în PIDS” Cod MySMIS 305712

REZULTATE FINALE OBŢINUTE la concursul de ocupare pe perioadă determinată, cu interviul în data de 23.05.2024, până cel târziu la data de 31.12.2029, 3 posturi expert administraţie publică în afara organigramei OIR PECU Regiunea Bucureşti-Ilfov, [...]

2705, 2024

Rezultate finale obţinute la concursul de ocupare pe perioadă determinată, cu interviul în data de 23.05.2024, a 7 posturi expert administraţie publică în afara organigramei OIR PECU Regiunea Bucureşti-Ilfov, pentru proiectul “Sprijin pentru finanțarea cheltuielilor de personal efectuate de OIR BI, pentru personalul implicat în PEO” Cod MySMIS 305730

REZULTATE FINALE OBŢINUTE la concursul de ocupare pe perioadă determinată, cu interviul în data de 23.05.2024, până cel târziu la data de 31.12.2029, a 7 posturi expert administraţie publică în afara organigramei OIR PECU Regiunea [...]

Strengthening SME capacity to engage in Industry 4.0

OIR PECU Regiunea București Ilfov este partener în cadrul proiectului Strengthening SME capacity to engage in Industry 4.0 (40Ready) finanțat prin programul Interreg Europe. 40Ready (www.interregeurope.eu/40ready) are ca obiectiv principal pregătirea și adaptarea IMM-urilor, coloana vertebrală a economiei noastre, la revoluția din industria 4.0 (I4.0). Pentru a vedea o creștere regională reală datorată I4.0, IMM-urile au nevoie de instrumente politice care să le sprijine în această transformare tehnologică, culturală și organizațională.

MICROFUTURE – Future proof microfinance for social inclusion

OIR PECU Regiunea București Ilfov este lider de parteneriat în cadrul proiectului Future proof microfinance for social inclusion (MICROFUTURE) finanțat prin programul Interreg Europe. MICROFUTURE are ca obiectiv principal folosirea învățării interregionale pentru a îmbunătăți cadrul de politici publice care sprijină microfinanțarea, asigurându-ne că furnizăm microfinanțare sustenabilă în viitor, învățând din pandemia COVID și adaptându-ne la noile cerințe de politică și de piață. Ne așteptăm ca politicile politice îmbunătățite să facă o diferență reală în teritoriile participante în ceea ce privește oportunitățile din piața muncii pentru populațiile vulnerabile și microîntreprinderi.

Lista contractelor

Lista contractelor PEO la data de 03.04.2024

Lista contractelor PoIDS

Lista contractelor POCU la data de 04.03.2024

Situatia contractelor POCU, PEO, PoIDS

0
Contracte semnate
0
Contracte in implementare
0
Contracte finalizate
0
Contracte reziliate

Situatia cererilor de rambursare / prefinantare / plata la data de 03.04.2024

POCU

0
TOTAL
0
Prefinantari
0
Plata
0
Rambursari

Cereri rambursare - Sume avizate de catre OIR BI

PEO

0
TOTAL
0
Prefinantari
0
Plata
0
Rambursari

Cereri rambursare - Sume avizate de catre OIR BI

PoIDS

0
TOTAL
0
Prefinantari
0
Plata
0
Rambursari

Cereri rambursare - Sume avizate de catre OIR BI