OIR PECU Regiunea Bucuresti Ilfov

Organismul Intermediar Regional PECU Regiunea Bucuresti-Ilfov are, in principal, rolul de a implementa, la nivel regional, o serie de scheme pentru dezvoltarea resurselor umane, finantate din fonduri europene. Organismul Intermediar Regional PECU Regiunea Bucuresti-Ilfov coordoneaza aceasta activitate la nivelul Municipiului Bucuresti si al Judetului Ilfov.

Strengthening SME capacity to engage in Industry 4.0

OIR PECU Regiunea București Ilfov este partener în cadrul proiectului Strengthening SME capacity to engage in Industry 4.0 (40Ready) finanțat prin programul Interreg Europe. 40Ready (www.interregeurope.eu/40ready) are ca obiectiv principal pregătirea și adaptarea IMM-urilor, coloana vertebrală a economiei noastre, la revoluția din industria 4.0 (I4.0). Pentru a vedea o creștere regională reală datorată I4.0, IMM-urile au nevoie de instrumente politice care să le sprijine în această transformare tehnologică, culturală și organizațională.

Articole recente

2403, 2023

OIR PECU București – Ilfov publică rezultatul final la concursul de recrutare, pentru ocuparea, cu normă întreagă, a funcţiei publice de execuţie vacantă de consilier achiziție publică clasa I grad profesional principal.

Organismul intermediar regional pentru Programe europene capital uman – Regiunea Bucureşti-Ilfov publică rezultatul final la concursul de recrutare, pentru ocuparea, cu normă întreagă, a funcţiei publice de execuţie vacantă de consilier achiziție publică clasa I [...]

2403, 2023

Organismul Intermediar Regional PECU Regiunea București-Ilfov implementează proiectul cu titlul “Achizitionarea a 2 autoturisme”, proiect co-finanţat din Fondul Social European prin POCU 2014-2020, cod MySMIS 160498

PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 AXA 7- ASISTENȚĂ TEHNICĂ TITLUL PROIECTULUI: “Achizitionarea unui autoturism necesar pentru buna desfasurare a activitatilor OIR POSDRU Regiunea BI” Axa Prioritară: 7 – Asistență tehnică Obiective specifice: 7.1 – Îmbunătățirea [...]

OIR PECU Regiunea Bucuresti Ilfov publica lista contractelor POCU la data de 06.01.2023

Contracte POCU

0
Contracte semnate
0
Contracte in implementare
0
Contracte finalizate
0
Contracte reziliate

Situatia cererilor de rambursare la data de 15.03.2023

Cereri rambursare - Sume avizate de catre OIR BI

Cereri prefinantare/ plata/ rambursare avizate de catre OIR BI

0
TOTAL
0
Prefinantari
0
Plata
0
Rambursari

Registrul Cererilor de prefinantare/ plata/ rambursare

Organismul Intermediar Regional PECU Regiunea Bucuresti-Ilfov, publica Registrul Cererilor de prefinantare/plata/rambursare