Orice persoană implicată în implementarea şi monitorizarea unui proiect finanţat din POCU, sau care deţine informaţii privind desfăşurarea proiectelor finanţate în cadrul POCU regiunea Bucuresti Ilfov, poate trimite alerte privind neregulile prin:

  • E-mail: nereguli@oirbi.ro sau la
  • Telefon: 021.3191280 sau 021.3191281; Fax: 021.3134243
  • Cutia de alerte nereguli: Bulevardul Carol I nr 34 – 36, etaj 11, sector 2, cod postal 020922, Bucuresti

Alertele privind neregulile pot fi transmise anonim sau sub semnătură, caz în care va fi păstrată confidenţialitatea în ceea ce priveşte identitatea expeditorului, iar acesta nu va avea nici o implicare în procesul de investigare a neregulii.

Cazurile de nereguli vor fi analizate şi investigate de către unităţile de specialitate ale Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman (AMPOCU), iar decizia va fi transmisă în concordanţă cu procedurile interne ale AMPOCU şi cu legislaţia naţională şi europeană în vigoare.