Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Organismului Intermediar Regional pentru POS DRU Regiunea Bucuresti-Ilfov se asigură integral din bugetul de stat.

Buget 2020

Buget2020_OIRBIF

Update 06.06.2018