Anunturi achizitii publice

OIR PECU Regiunea București – Ilfo a publicat în SICAP documentația de atribuire pentru achiziția de ”Servicii de transport aerian și asigurări”

2024-05-21T13:55:53+03:00 21 mai, 2024 |

Organismul intermediar regional pentru Programe europene capital uman - Regiunea București-Ilfov, a publicat în SICAP documentația de atribuire pentru achiziția de ”Servicii de transport aerian și asigurări” cu o valoare estimata de 702.000 lei fără TVA, conform anunțului de participare nr. SCN1146882/20.05.2024. Documentație anunț

OIR PECU Regiunea București – Ilfov invită operatorii interesati sa incarce oferta in SICAP pentru servicii de organizare eveniment Comitet Monitorizare conform specificatiilor tehnice

2024-04-12T10:24:08+03:00 12 aprilie, 2024 |

Organismul intermediar regional pentru Programe europene capital uman - Regiunea București-Ilfov dorește să realizeze achiziționarea de servicii de organizare eveniment, Cod  CPV 79952000-2 Servicii pentru evenimente (Rev.2) prin achiziție directă, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (5), din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Achiziția se va finaliza prin încheierea unui contract de servicii. [...]

OIR POSDRU Regiunea Bucureşti-Ilfov publică invitatia de participare la procedura de negociere fără publicare prealabila a unui anunţ de participare, în vederea atribuirii unui /unor contract/contracte de achiziţie publică având ca obiect „Echipamente IT” în cadrul Contractului de finanţare nr. 65727/DG PECU/31.08.2020, POCU/155/7/4/139525

2021-01-21T20:47:42+02:00 21 ianuarie, 2021 |

Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Bucureşti-Ilfov publică invitatia de participare la procedura de negociere fara publicare prealabila a unui anunţ de participare, în vederea atribuirii unui /unor contract/contracte de achiziţie publică având ca obiect „Echipamente IT” în cadrul Contractului de finanţare nr. 65727/DG PECU/31.08.2020, POCU/155/7/4/139525, cu titlul „Sprijin al [...]

Contact

Bulevardul Carol I nr 34 – 36, etaj 11, sector 2, cod postal 020922, Bucuresti

Telefon: 021.3191280

Mobil: 021.3191281

Fax: 021.3134243

Web site: OIR PECU Regiunea Bucuresti Ilfov

Go to Top