Organismul intermediar regional pentru Programe europene capital uman – Regiunea București-Ilfov dorește să realizeze achiziționarea de servicii de organizare eveniment, Cod  CPV 79952000-2 Servicii pentru evenimente (Rev.2) prin achiziție directă, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (5), din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Achiziția se va finaliza prin încheierea unui contract de servicii. Evenimentul se va desfășura în perioada 23-24 Aprilie 2024.

Sursa de finanțare va fi asigurată prin proiectele cofinanțate din Fondul Social European prin Program Incluziune și Demnitate Socială si Program Educație și Ocupare.

Oferta dumneavoastră va fi încărcată în SICAP în conformitate cu specificațiile tehnice, minime și obligatorii, anexate, până la data de 15.04.2024 ora 14.00, cu cod CPV 79952000-2 Servicii pentru evenimente (Rev.2) și cu denumirea “Servicii organizare eveniment pentru CM”.

Persoane de contact:

  • Andreea-Maria RĂȚOI, telefon: 021.3191280, fax: 021.3134243, e-mail: office@oirbi.ro.
  • Monica Dinescu, telefon: 021.3191280, fax: 021.3134243, e-mail: office@oirbi.ro

Documentație anunț: