Finantari PEO

Sistemul informatic MySMIS2021, disponibil oficial

2023-05-17T08:40:52+03:00 17 mai, 2023 |

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene anunță lansarea primelor module ale sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+, sistemul unic de management al informației privind fondurile externe nerambursabile aferente perioadei de programare 2021-2027 prin care se vor atrage cele 46 miliarde euro din Politica de Coeziune 2021-2027. Acesta este disponibil la https://mysmis2021.gov.ro. Platforma este dezvoltată de către Serviciul de Telecomunicații Speciale, [...]

PEO (2021-2027)

2023-05-09T15:54:39+03:00 2 mai, 2023 |

Programul Educație și Ocupare 2021-2027, cu o alocare totală de 4,34 miliarde de euro, va asigura intervenții ce vor viza îmbunătățirea pieței muncii (modernizarea instituțiilor, valorificarea potențialului tinerilor și creșterea accesului pe piața muncii), antreprenoriat și economie socială, creșterea accesului la educație prin îmbunătățirea participării la învățământul antepreșcolar și preșcolar, prevenirea părăsirii timpurii a școlii, [...]

Calendarul evenimentelor de promovare PEO și PoIDS

2023-05-02T15:36:53+03:00 2 mai, 2023 |

În perioada 3 – 29 mai 2023 va avea loc, la nivel regional, o serie de evenimente de promovare a Programului Educatie și Ocupare 2021-2027 (PEO) și a Programului Incluziune si Demnitate Sociala 2021-2027 (PoIDS). Detaliile privind fiecare reuniune, precum si datele de contact ale fiecarui Organism Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman responsabil de organizare se [...]

Contact

Bulevardul Carol I nr 34 – 36, etaj 11, sector 2, cod postal 020922, Bucuresti

Telefon: 021.3191280

Mobil: 021.3191281

Fax: 021.3134243

Web site: OIR PECU Regiunea Bucuresti Ilfov

Go to Top