Proiecte axa 7

Organismul Intermediar Regional POS DRU Regiunea București-Ilfov a implementat proiectul cu titlul „Sprijin acordat OIR POSDRU BI pentru organizarea unei reuniuni ordinare, din anul 2022, a Comitetului de Monitorizare pentru POCU 2014 – 2020”, proiect co-finanţat din Fondul Social European prin POCU 2014-2020, cod MySMIS 155623

2022-06-09T12:34:53+03:00 9 iunie, 2022 |

PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 AXA 7- ASISTENȚĂ TEHNICĂ TITLUL PROIECTULUI: “Sprijin acordat OIR POSDRU BI pentru organizarea unei reuniuni ordinare, din anul 2022, a Comitetului de Monitorizare pentru POCU 2014 - 2020” Axa Prioritară: 7 – Asistență tehnică Obiective specifice: 7.1 – Îmbunătățirea capacității Autorității de Management (AM) și a Organismelor Intermediare (OI) ale POCU [...]

Organismul Intermediar Regional POS DRU Regiunea București-Ilfov implementează proiectul cu titlul „Sprijin acordat OIR POSDRU BI pentru organizarea unei reuniuni ordinare, din anul 2022, a Comitetului de Monitorizare pentru POCU 2014 – 2020”, proiect co-finanţat din Fondul Social European prin POCU 2014-2020, cod MySMIS 155623

2022-05-10T09:51:33+03:00 10 mai, 2022 |

PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020, AXA 7- ASISTENȚĂ TEHNICĂ TITLUL PROIECTULUI: “Sprijin acordat OIR POSDRU BI pentru organizarea unei reuniuni ordinare, din anul 2022, a Comitetului de Monitorizare pentru POCU 2014 - 2020” Axa Prioritară: 7 – Asistență tehnică Obiective specifice: 7.1 – Îmbunătățirea capacității Autorității de Management (AM) și a Organismelor Intermediare (OI) ale POCU de [...]

Organismul Intermediar Regional POS DRU Regiunea București-Ilfov implementează proiectul cu titlul „ Achizitionarea unui autoturism necesar pentru buna desfasurare a activitatilor OIR POSDRU Regiunea BI”, proiect co-finanţat din Fondul Social European prin POCU 2014-2020, cod MySMIS 152594

2022-05-02T08:52:55+03:00 2 mai, 2022 |

PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020, AXA 7- ASISTENȚĂ TEHNICĂ TITLUL PROIECTULUI: “Achizitionarea unui autoturism necesar pentru buna desfasurare a activitatilor OIR POSDRU Regiunea BI” Axa Prioritară: 7 – Asistență tehnică Obiective specifice: 7.1 – Îmbunătățirea capacității Autorității de Management (AM) și a Organismelor Intermediare (OI) ale POCU de a gestiona şi implementa în mod eficient şi eficace programul [...]

Contact

Bulevardul Carol I nr 34 – 36, etaj 11, sector 2, cod postal 020922, Bucuresti

Telefon: 021.3191280

Mobil: 021.3191281

Fax: 021.3134243

Web site: OIR PECU Regiunea Bucuresti Ilfov

Go to Top