Proiecte axa 7

OIR POSDRU Regiunea București-Ilfov, implementează proiectul cu titlul “Autoturism prin leasing operațional pentru OIR POSDRU Regiunea BI”

2020-10-27T10:35:12+02:00 27 octombrie, 2020 |

PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 AXA 7- ASISTENȚĂ TEHNICĂ TITLUL PROIECTULUI: “Autoturism prin leasing operațional pentru OIR POSDRU Regiunea BI” Axa Prioritară: 7 – Asistenţă tehnică Obiective specifice: 7.1 – Îmbunătățirea capacității Autorității de Management (AM) și a Organismelor Intermediare (OI) ale POCU de a gestiona şi implementa în mod eficient şi eficace programul operațional  Organismul Intermediar [...]

OIR POSDRU Regiunea București-Ilfov, implementează proiectul cu titlul “Sprijin al activității OIR BI prin angajarea de personal contractual in afara organigramei pentru perioada 2020 – 2023”

2020-10-27T10:32:14+02:00 27 octombrie, 2020 |

PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 AXA 7- ASISTENȚĂ TEHNICĂ TITLUL PROIECTULUI: “Sprijin al activității OIR BI prin angajarea de personal contractual in afara organigramei pentru perioada 2020 – 2023” Axa Prioritară: 7 – Asistenţă tehnică Obiective specifice: 7.1 – Îmbunătățirea capacității Autorității de Management (AM) și a Organismelor Intermediare (OI) ale POCU de a gestiona şi implementa [...]

Finalizare proiect AT POCU cod MySMIS 126154, cu titlul ”Imbunatatirea capacitatii OIR Bucuresti Ilfov de a gestiona in mod eficient POCU 2014- 2020, prin angajare de personal contractual in afara organigramei”

2020-08-19T15:00:25+03:00 19 august, 2020 |

PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 AXA 7- ASISTENȚĂ TEHNICĂ TITLUL PROIECTULUI: “Imbunatatirea capacitatii OIR Bucuresti Ilfov de a gestiona in mod eficient POCU 2014- 2020, prin angajare de personal contractual in afara organigramei” Axa Prioritară: 7 – Asistenţă tehnică Obiective specifice: 7.1 – Îmbunătățirea capacității Autorității de Management (AM) și a Organismelor Intermediare (OI) ale [...]

Contact Info

Bulevardul Carol I nr 34 – 36, etaj 11, sector 2, cod postal 020922, Bucuresti

Phone: 021.3191280

Mobile: 021.3191281

Fax: 021.3134243

Web: OIR POSDRU Regiunea Bucuresti Ilfov

Go to Top