Proiecte axa 7

OIR POSDRU Regiunea Bucureşti-Ilfov implementează proiectul Îmbunătățirea capacității OIR Bucuresti Ilfov de a gestiona in mod eficient POCU 2014- 2020, prin angajare de personal contractual in afara organigramei pentru perioada 2020 – 2023, cod MySmis 133512

2020-02-04T08:51:48+02:00 4 februarie, 2020 |

PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 AXA 7- ASISTENȚĂ TEHNICĂ TITLUL PROIECTULUI: “Îmbunătățirea capacității OIR Bucuresti Ilfov de a gestiona in mod eficient POCU 2014- 2020, prin angajare de personal contractual in afara organigramei pentru perioada 2020 – 2023” Axa Prioritară: 7 – Asistenţă tehnică Obiective specifice: 7.1 – Îmbunătățirea capacității Autorității de Management (AM) și a Organismelor [...]

OIR POSDRU Regiunea București-Ilfov implementează proiectul „Închirierea unui spațiu într-un imobil/clădire de birouri cu destinație de sediu necesar funcționării OIR POSDRU Regiunea Bucureşti-Ilfov 2020-2023”, cod MySMIS 131690

2019-12-09T15:37:13+02:00 9 decembrie, 2019 |

PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 AXA 7- ASISTENȚĂ TEHNICĂ TITLUL PROIECTULUI: “Închirierea unui spațiu într-un imobil/clădire de birouri cu destinație de sediu necesar funcționării  OIR POSDRU Regiunea Bucureşti-Ilfov 2020-2023” Axa Prioritară: 7 – Asistenţă tehnică Obiective specifice: 7.1 – Îmbunătățirea capacității Autorității de Management (AM) și a Organismelor Intermediare (OI) ale POCU de a gestiona [...]

OIR POSDRU Regiunea Bucureşti-Ilfov, implementează proiectul cu titlul „Sprijin pentru Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea București-Ilfov, cod MySMIS 117513

2019-09-12T12:12:45+03:00 12 septembrie, 2019 |

PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 AXA 7- ASISTENȚĂ TEHNICĂ TITLUL PROIECTULUI: “Sprijin pentru Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea București-Ilfov în scopul îmbunătățirii capacitații de a gestiona şi implementa în mod eficient şi eficace activitățile sale” Axa Prioritară: 7 – Asistenţă tehnică Obiective specifice: 7.1 – Îmbunătățirea capacității Autorității de Management (AM) și a [...]

Contact Info

Bulevardul Carol I nr 34 – 36, etaj 11, sector 2, cod postal 020922, Bucuresti

Phone: 021.3191280

Mobile: 021.3191281

Fax: 021.3134243

Web: OIR POSDRU Regiunea Bucuresti Ilfov