Proiecte axa 7

Organismul Intermediar Regional PECU Regiunea București-Ilfov implementează proiectul cu titlul “Sprijin acordat OIRBI in vederea asigurarii necesarului logistic”, proiect co-finanţat din Fondul Social European prin POCU 2014-2020, cod MySMIS 161392

2023-08-16T14:53:35+03:00 16 august, 2023 |

Axa Prioritară: 7 – Asistență tehnică Obiective specifice: 7.1 – Îmbunătățirea capacității Autorității de Management (AM) și a Organismelor Intermediare (OI) ale POCU de a gestiona şi implementa în mod eficient şi eficace programul operațional Organismul Intermediar Regional PECU Regiunea București-Ilfov, implementează începând cu data de 01.07.2023  până la data de 31.12.2023, proiectul cu titlul [...]

Organismul Intermediar Regional PECU Regiunea București-Ilfov implementează proiectul cu titlul “Achizitionarea a 2 autoturisme”, proiect co-finanţat din Fondul Social European prin POCU 2014-2020, cod MySMIS 160498

2023-05-30T09:58:12+03:00 24 martie, 2023 |

Axa Prioritară: 7 – Asistență tehnică Obiective specifice: 7.1 – Îmbunătățirea capacității Autorității de Management (AM) și a Organismelor Intermediare (OI) ale POCU de a gestiona şi implementa în mod eficient şi eficace programul operațional Organismul Intermediar Regional PECU Regiunea București-Ilfov, implementează începând cu data de 20.03.2023 până la data de 31.12.2023, proiectul cu titlul [...]

Organismul Intermediar Regional POS DRU Regiunea București-Ilfov a implementat proiectul cu titlul „Sprijin acordat OIR POSDRU BI pentru organizarea unei reuniuni ordinare, din anul 2022, a Comitetului de Monitorizare pentru POCU 2014 – 2020”, proiect co-finanţat din Fondul Social European prin POCU 2014-2020, cod MySMIS 155623

2022-06-09T12:34:53+03:00 9 iunie, 2022 |

PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 AXA 7- ASISTENȚĂ TEHNICĂ TITLUL PROIECTULUI: “Sprijin acordat OIR POSDRU BI pentru organizarea unei reuniuni ordinare, din anul 2022, a Comitetului de Monitorizare pentru POCU 2014 - 2020” Axa Prioritară: 7 – Asistență tehnică Obiective specifice: 7.1 – Îmbunătățirea capacității Autorității de Management (AM) și a Organismelor Intermediare (OI) ale POCU [...]

Contact

Bulevardul Carol I nr 34 – 36, etaj 11, sector 2, cod postal 020922, Bucuresti

Telefon: 021.3191280

Mobil: 021.3191281

Fax: 021.3134243

Web site: OIR PECU Regiunea Bucuresti Ilfov

Go to Top