Axa Prioritară: 7 – Asistență tehnică

Obiective specifice: 7.1 – Îmbunătățirea capacității Autorității de Management (AM) și a Organismelor Intermediare (OI) ale POCU de a gestiona şi implementa în mod eficient şi eficace programul operațional

Organismul Intermediar Regional PECU Regiunea București-Ilfov, a implementat începând cu data de 01.04.2022 până la data de 31.12.2023, proiectul cu titlul „Achizitionarea unui autoturism necesar pentru buna desfasurare a activitatilor OIR POSDRU Regiunea BI”, proiect co-finanţat din Fondul Social European prin POCU 2014-2020, cu contract de finanțare nr. POCU/155/7/4/152594 semnat la data de 04.04.2022. 

Valoarea totală a proiectului este de 162.229,49 lei, din care:

– asistență financiară nerambursabilă în valoare de 137.400,26 lei;

– contribuția națională în valoare de 24.829,23 lei.

Valoarea totală a proiectului ce va fi solicitată prin cereri de rambursare este de 131.776,53 lei, din care:

– asistenţă financiară nerambursabilă în valoare de 111.608.10 lei;

– contributia nationala în valoare de 20.168,40 lei.

Obiectivele proiectului:

Obiectivul general al proiectului îl constituie achiziționare unui autoturism, în vederea desfășurării în condiții optime a activităților specifice OIR POSDRU Regiunea Bucuresti Ilfov.

Obiectivul specific constă în:

-îmbunatățirea capacitații logistice a OIR POSDRU Regiunea BI prin asigurarea condițiilor optime pentru îndeplinirea atribuțiilor în domeniul managementului si implementarii POCU 2014-2020, prin achiziția unui autoturism;

– consolidarea capacitații OIR POSDRU Regiunea BI de a gestiona si implementa în mod eficient POCU 2014-2020 prin achiziția unui autoturism pentru efectuarea de deplasari ale personalului OIR BI, în interes de serviciu, atât în Bucuresti, cât si în localitațile din teritoriu, pentru efectuarea de verificari si vizite la proiectele finanțate din POCU, precum si reprezentarea OIR BI la instanțe de judecata, participarea la întâlniri/sedințe etc.

Rezultate:

  1. OIRPOSDRU Regiunea Bucuresti-Ilfov sprijinit în asigurarea funcționarii corespunzătoare a activității sale.

Beneficiari direcți/grupuri țintă:

Personalul OIR POSDRU Bucuresti-Ilfov.