Prezentul regulament-cadru de organizare şi funcţionare a Organismelor Intermediare Regionale pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane denumite în continuare OIRPOSDRU a fost elaborat în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr.15/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice Și Fondurilor Europene, cu modificarile si completarile ulterioare.

Anexa 1 ROF OIR Bucuresti Ilfov 22 aprilie 2024

Actualizat 2024