Finantari POCU

Organismul Intermediar Regional PECU Regiunea București-Ilfov implementează proiectul cu titlul “Achizitionarea a 2 autoturisme”, proiect co-finanţat din Fondul Social European prin POCU 2014-2020, cod MySMIS 160498

2023-03-24T09:32:31+02:00 24 martie, 2023 |

PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 AXA 7- ASISTENȚĂ TEHNICĂ TITLUL PROIECTULUI: “Achizitionarea unui autoturism necesar pentru buna desfasurare a activitatilor OIR POSDRU Regiunea BI” Axa Prioritară: 7 – Asistență tehnică Obiective specifice: 7.1 – Îmbunătățirea capacității Autorității de Management (AM) și a Organismelor Intermediare (OI) ale POCU de a gestiona şi implementa în mod eficient [...]

Contact

Bulevardul Carol I nr 34 – 36, etaj 11, sector 2, cod postal 020922, Bucuresti

Telefon: 021.3191280

Mobil: 021.3191281

Fax: 021.3134243

Web site: OIR PECU Regiunea Bucuresti Ilfov

Go to Top