Proiecte axa 7

Organismul Intermediar Regional PECU Regiunea București-Ilfov a implementat proiectul cu titlul „Asigurarea cheltuielilor cu diverse bunuri si servicii pentru OIR POSDRU BI”, proiect co-finanţat din Fondul Social European prin POCU 2014-2020, cod MySMIS 151893

2024-01-29T08:23:18+02:00 29 ianuarie, 2024 |

Axa Prioritară: 7 – Asistență tehnică Obiective specifice: 7.1 – Îmbunătățirea capacității Autorității de Management (AM) și a Organismelor Intermediare (OI) ale POCU de a gestiona şi implementa în mod eficient şi eficace programul operațional Organismul Intermediar Regional PECU Regiunea București-Ilfov, a implementat începând cu data de 01.08.2021 până la data de 31.12.2022, proiectul cu [...]

Organismul Intermediar Regional PECU Regiunea București-Ilfov a implementat proiectul cu titlul „Autoturism prin leasing operațional pentru OIR POSDRU Regiunea BI”, proiect co-finanţat din Fondul Social European prin POCU 2014-2020, cod MySMIS 140102

2024-01-29T08:22:15+02:00 29 ianuarie, 2024 |

Axa Prioritară: 7 – Asistenţă tehnică Obiective specifice: 7.1 – Îmbunătățirea capacității Autorității de Management (AM) și a Organismelor Intermediare (OI) ale POCU de a gestiona şi implementa în mod eficient şi eficace programul operațional Organismul Intermediar Regional PECU Regiunea București-Ilfov, a mplementat începând cu data de 01.09.2020 până la data de 31.12.2023, proiectul cu [...]

Organismul Intermediar Regional PECU Regiunea București-Ilfov a implementat proiectul cu titlul „Sprijin al activității OIR BI prin angajarea de personal contractual in afara organigramei pentru perioada 2020 – 2023”, proiect co-finanţat din Fondul Social European prin POCU 2014-2020, cod MySMIS 139525

2024-01-29T08:21:10+02:00 29 ianuarie, 2024 |

Axa Prioritară: 7 – Asistenţă tehnică Obiective specifice: 7.1 – Îmbunătățirea capacității Autorității de Management (AM) și a Organismelor Intermediare (OI) ale POCU de a gestiona şi implementa în mod eficient şi eficace programul operațional Organismul Intermediar Regional PECU Regiunea București-Ilfov, a implementat începând cu data de 01.07.2020 până la data de 31.12.2023, proiectul cu [...]

Contact

Bulevardul Carol I nr 34 – 36, etaj 11, sector 2, cod postal 020922, Bucuresti

Telefon: 021.3191280

Mobil: 021.3191281

Fax: 021.3134243

Web site: OIR PECU Regiunea Bucuresti Ilfov

Go to Top