Proiecte axa 7

Organismul Intermediar Regional POS DRU Regiunea București-Ilfov implementează proiectul cu titlul „ Achizitionarea unui autoturism necesar pentru buna desfasurare a activitatilor OIR POSDRU Regiunea BI”, proiect co-finanţat din Fondul Social European prin POCU 2014-2020, cod MySMIS 152594

2022-05-02T08:52:55+03:00 2 mai, 2022 |

PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020, AXA 7- ASISTENȚĂ TEHNICĂ TITLUL PROIECTULUI: “Achizitionarea unui autoturism necesar pentru buna desfasurare a activitatilor OIR POSDRU Regiunea BI” Axa Prioritară: 7 – Asistență tehnică Obiective specifice: 7.1 – Îmbunătățirea capacității Autorității de Management (AM) și a Organismelor Intermediare (OI) ale POCU de a gestiona şi implementa în mod eficient şi eficace programul [...]

Finalizare proiect AT POCU cod MySMIS 137278, cu titlul ”Achizitia de licenta Caseware IDEA Version 10 UK si de instruire”

2022-02-10T10:30:26+02:00 10 februarie, 2022 |

PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 AXA 7- ASISTENȚĂ TEHNICĂ TITLUL PROIECTULUI: “Achizitia de licenta Caseware IDEA Version 10 UK si de instruire” Axa Prioritară: 7 – Asistenţă tehnică Obiective specifice: 7.1 – Îmbunătățirea capacității Autorității de Management (AM) și a Organismelor Intermediare (OI) ale POCU de a gestiona şi implementa în mod eficient şi eficace programul [...]

Organismul Intermediar Regional POS DRU Regiunea București-Ilfov implementează proiectul cu titlul „Asigurarea cheltuielilor cu diverse bunuri si servicii pentru OIR POSDRU BI”, proiect co-finanţat din Fondul Social European prin POCU 2014-2020, cod MySMIS 151893

2021-09-16T12:17:54+03:00 16 septembrie, 2021 |

PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 AXA 7- ASISTENȚĂ TEHNICĂ TITLUL PROIECTULUI: “Asigurarea cheltuielilor cu diverse bunuri si servicii pentru OIR POSDRU BI” Axa Prioritară: 7 – Asistență tehnică Obiective specifice: 7.1 – Îmbunătățirea capacității Autorității de Management (AM) și a Organismelor Intermediare (OI) ale POCU de a gestiona şi implementa în mod eficient şi eficace programul operațional [...]

Contact

Bulevardul Carol I nr 34 – 36, etaj 11, sector 2, cod postal 020922, Bucuresti

Telefon: 021.3191280

Mobil: 021.3191281

Fax: 021.3134243

Web site: OIR PECU Regiunea Bucuresti Ilfov

Go to Top