Proiecte axa 7

Publicitate intermediară a proiectului cu titlul „Sprijin pentru Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea București-Ilfov în scopul îmbunătățirii capacitații de a gestiona şi implementa în mod eficient şi eficace activitățile sale – cod MySMIS 117513

2021-03-29T11:56:42+03:00 29 martie, 2021 |

PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020  AXA 7- ASISTENȚĂ TEHNICĂ TITLUL PROIECTULUI: “Sprijin pentru Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea București-Ilfov în scopul îmbunătățirii capacitații de a gestiona şi implementa în mod eficient şi eficace activitățile sale” Axa Prioritară: 7 – Asistenţă tehnică Obiective specifice: 7.1 – Îmbunătățirea capacității Autorității de [...]

OIR POSDRU Regiunea București-Ilfov, implementează proiectul cu titlul “Autoturism prin leasing operațional pentru OIR POSDRU Regiunea BI”

2020-10-27T10:35:12+02:00 27 octombrie, 2020 |

PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 AXA 7- ASISTENȚĂ TEHNICĂ TITLUL PROIECTULUI: “Autoturism prin leasing operațional pentru OIR POSDRU Regiunea BI” Axa Prioritară: 7 – Asistenţă tehnică Obiective specifice: 7.1 – Îmbunătățirea capacității Autorității de Management (AM) și a Organismelor Intermediare (OI) ale POCU de a gestiona şi implementa în mod eficient şi eficace programul operațional  Organismul Intermediar [...]

OIR POSDRU Regiunea București-Ilfov, implementează proiectul cu titlul “Sprijin al activității OIR BI prin angajarea de personal contractual in afara organigramei pentru perioada 2020 – 2023”

2020-10-27T10:32:14+02:00 27 octombrie, 2020 |

PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 AXA 7- ASISTENȚĂ TEHNICĂ TITLUL PROIECTULUI: “Sprijin al activității OIR BI prin angajarea de personal contractual in afara organigramei pentru perioada 2020 – 2023” Axa Prioritară: 7 – Asistenţă tehnică Obiective specifice: 7.1 – Îmbunătățirea capacității Autorității de Management (AM) și a Organismelor Intermediare (OI) ale POCU de a gestiona şi implementa [...]

Contact

Bulevardul Carol I nr 34 – 36, etaj 11, sector 2, cod postal 020922, Bucuresti

Telefon: 021.3191280

Mobil: 021.3191281

Fax: 021.3134243

Web site: OIR PECU Regiunea Bucuresti Ilfov

Go to Top