Proiecte axa 7

Organismul Intermediar Regional PECU Regiunea București-Ilfov a implementat proiectul cu titlul „Formarea profesionala a personalului OIR POSDRU Bucuresti Ilfov, pentru perioada 2020-2023”, proiect co-finanţat din Fondul Social European prin POCU 2014-2020, cod MySMIS 134983

2024-01-29T08:19:07+02:00 29 ianuarie, 2024 |

Axa Prioritară: 7 – Asistenţă tehnică Obiective specifice: 7.1 – Îmbunătățirea capacității Autorității de Management (AM) și a Organismelor Intermediare (OI) ale POCU de a gestiona şi implementa în mod eficient şi eficace programul operațional Organismul Intermediar Regional PECU Regiunea București-Ilfov, a implementat începând cu data de 01.01.2020 până la data de 31.12.2023, proiectul cu [...]

Organismul Intermediar Regional PECU Regiunea București-Ilfov a implementat proiectul cu titlul „Îmbunătățirea capacității OIR Bucuresti Ilfov de a gestiona in mod eficient POCU 2014- 2020, prin angajare de personal contractual in afara organigramei pentru perioada 2020 – 2023”, proiect co-finanţat din Fondul Social European prin POCU 2014-2020, cod MySMIS 133512

2024-01-29T08:17:37+02:00 29 ianuarie, 2024 |

Axa Prioritară: 7 – Asistenţă tehnică Obiective specifice: 7.1 – Îmbunătățirea capacității Autorității de Management (AM) și a Organismelor Intermediare (OI) ale POCU de a gestiona şi implementa în mod eficient şi eficace programul operațional Organismul Intermediar Regional PECU Regiunea București-Ilfov, a implementat începând cu data de 01.01.2020 până la data de 31.12.2023, proiectul cu [...]

Organismul Intermediar Regional PECU Regiunea București-Ilfov a implementat proiectul cu titlul „Închirierea unui spațiu într-un imobil/clădire de birouri cu destinație de sediu necesar funcționării OIR POSDRU Regiunea Bucureşti-Ilfov 2020-2023”, proiect co-finanţat din Fondul Social European prin POCU 2014-2020, cod MySMIS 131690

2024-01-29T08:16:04+02:00 29 ianuarie, 2024 |

Axa Prioritară: 7 – Asistenţă tehnică Obiective specifice: 7.1 – Îmbunătățirea capacității Autorității de Management (AM) și a Organismelor Intermediare (OI) ale POCU de a gestiona şi implementa în mod eficient şi eficace programul operațional Organismul Intermediar Regional PECU Regiunea București-Ilfov, a implementat începând cu data de 01.01.2020 până la data de 31.12.2023, proiectul cu [...]

Contact

Bulevardul Carol I nr 34 – 36, etaj 11, sector 2, cod postal 020922, Bucuresti

Telefon: 021.3191280

Mobil: 021.3191281

Fax: 021.3134243

Web site: OIR PECU Regiunea Bucuresti Ilfov

Go to Top