Axa Prioritară: 7 – Asistență tehnică

Obiective specifice: 7.1 – Îmbunătățirea capacității Autorității de Management (AM) și a Organismelor Intermediare (OI) ale POCU de a gestiona şi implementa în mod eficient şi eficace programul operațional

Organismul Intermediar Regional PECU Regiunea București-Ilfov, a implementat începând cu data de 01.08.2021 până la data de 31.12.2022, proiectul cu titlul „Asigurarea cheltuielilor cu diverse bunuri si servicii pentru OIR POSDRU BI”, proiect co-finanţat din Fondul Social European prin POCU 2014-2020, cu contract de finanțare nr. POCU/155/7/4/151893 semnat la data de 25.08.2021. 

Valoarea totală a proiectului este de 178.000,00 lei, din care:

– asistență financiară nerambursabilă în valoare de 150.757,11 lei;

– contribuția națională în valoare de 27.242,89 lei.

Valoarea totală a proiectului ce va fi solicitată prin cereri de rambursare este de 166.243,78 lei, din care:

– asistenţă financiară nerambursabilă în valoare de 140.800.20 lei;

– contributia nationala în valoare de 25.443,60 lei.

Obiectivele proiectului:

Obiectivul general al proiectului îl constituie sprijinirea OIR POSDRU BI de a asigura cheltuielile de funcționare pentru îndeplinirea atribuțiilor în domeniul managementului si implementării Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.

Obiectivul specific constă în îmbunătățirea capacității OIR POSDRU BI de a gestiona si implementa în mod eficient si eficace programul operațional, prin asigurarea resurselor financiare necesare pentru plata cheltuielilor cu bunurile si serviciile de funcționare ale instituției (servicii spălătorie auto, servicii de întreținere si reparare mijloace de transport, servicii asistenta tehnica aplicațiile economice SINTEC,chei, cartele acces, cabluri, prelungitoare, servicii de transport, legitimații s.a.), in scopul asigurării condițiilor optime pentru îndeplinirea atribuțiilor în gestionarea POCU 2014 – 2020.

Rezultate:

  1. OIRPOSDRU Regiunea Bucuresti-Ilfov sprijinit în asigurarea funcționarii corespunzătoare a activității sale.
  2. Publicarea a doua anunțuri privind proiectul pe site-ul instituției www.oirbi.ro, la începutul si la sfârșitul proiectului.

Beneficiari direcți/grupuri țintă:

Beneficiarul direct al acestui proiect este OIR POSDRU REGIUNEA Bucuresti-Ilfov.