Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Bucureşti-Ilfov publică invitatia de participare la procedura de negociere fara publicare prealabila a unui anunţ de participare, în vederea atribuirii unui /unor contract/contracte de achiziţie publică având ca obiect „Echipamente IT” în cadrul Contractului de finanţare nr. 65727/DG PECU/31.08.2020, POCU/155/7/4/139525, cu titlul „Sprijin al activității OIR BI prin angajarea de personal contractual in afara organigramei pentru perioada 2020 – 2023”  finanţat prin Programul Operational Capital Uman, Axa Prioritara 7.