Proiectul “ Întărirea capacității IMM-urilor de a se adapta la Revoluția Industrială 4.0(40Ready) a fost prezentat pe data de 9 decembrie 2019, la Palatul Parlamentului, Centrul Internațional de Conferințe, în cadrul  STARTUP NEXT, eveniment dedicat beneficiarilor și    Start Up-urilor finanțate prin schemele de ajutor din cadrul Programului Operațional Capital Uman.  Evenimentul a fost organizat de Ministerul Fondurilor Europene și Banca Mondială, sub umbrela proiectului intitulat “Sprijin pentru Implementarea Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020”.

Evenimentul STARTUP NEXT a reunit Start Up-uri finanțate prin POCU cu părțile interesate relevante, precum Ministrul Fondurilor Europene – Ioan Marcel Boloș, Vicepremierul României – Raluca Turcan, reprezentanți ai Autorității de Management pentru POCU, ai Ministerului Economiei și al Mediului de Afaceri, ai Ministerului Educației și Cercetării, cât și reprezentanți ai mediului privat precum Impact Hub, Techangels, Startarium, Innovation Labs etc și a urmărit:

 1. Prezentarea celor mai bune practici referitoare la accesarea fondurilor UE pentru finanțarea întreprinderilor care creează locuri de muncă;
 2. Dezbateri privind provocările pentru înființarea și susținerea Start Up-urilor finanțate prin POCU;
 3. Creșterea gradului de conștientizare cu privire la oportunitățile existente pentru a asigura sustenabilitatea Start Up-urilor finanțate prin POCU.

Proiectul 40 Ready a fost prezentat în panelurile de discuții de către Dragoș Iorga – Director Executiv OIR POSDRU Regiunea București- Ilfov, atingând cele mai importante aspecte:

Obiectivul principal al proiectului – pregătirea IMM-urilor pentru Revoluția Industrială 4.0 și obiectivele secundare – adaptarea la provocările pe care le aduce  Revoluția Industrială 4.0 pentru antreprenorii, managerii, angajații IMM-ului și îmbunătățirea instrumentelor de politici publice care susțin IMM-urile în transformarea lor tehnologică, organizațională și culturală.

Etapele fazei de implementare ale proiectului:

 1. Înțelegerea nevoilor de dezvoltare ale IMM-urilor în ceea ce privește cunoștințele și competențele lor de a se adapta provocărilor aduse de revoluția industrială 4.0.

Ce compețente digitale sunt necesare de-a lungul transformării tehnologice? 

 1. Analiza detaliată a politicilor publice I4.0 existente la nivel național.

Ce au politicile publice naționale bine definit și ce îmbunătățiri li se pot aduce?

 1. Plan de acțiune pentru îmbunătățirea politicilor publice existente referitoare la implementarea revoluției digitale 4.0 în Romania la nivelul IMM-urilor.

Cum putem rezolva și corela nevoile naționale cu îmbunătățirea politicilor publice?

Rezultatele anticipate ale proiectului:

 • Creare/dezvoltare rețea de colaborare;
 • Schimb de experiența și cooperare inter-regională;
 • Analiză de piața;
 • Corelarea dintre rezultatele analizei de piața și nevoia de dezvoltare digitală a IMM-urilor;
 • Raport despre politicile publice identificate a fi îmbunătățite și exemple de bune practici locale;
 • Plan de acțiune cu îmbunătățiri ale politicilor publice menite să susțină IMM-urile în transformarea lor.

Pe toata durata evenimentului, OIR POSDRU Regiunea București- Ilfov a avut un stand de prezentare al proiectului, unde reprezentanții IMM-urilor participante au primit mai multe informații despre proiect și au fost invitați să se implice prin completarea unui chestionar privind adaptarea IMM-urilor la Industria 4.0, denumit Revoluția industrială 4.0 intră în viața noastră.

Următorul pas în cadrul proiectului este întocmirea și prezentarea raportului final cu privire la rezultatele analizei de piață și organizarea unor workshopuri cu stakeholderii proiectului în care acestea vor fi discutate.

 

 

 

 

https://www.interregeurope.eu/40ready/