Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman (POCU), din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, anunță publicarea Ghidului practic pentru colectarea și raportarea indicatorilor POCU.

Documentul este dedicat sprijinirii beneficiarilor în implementarea proiectelor finanțate prin POCU 2014-2020.

Ghidul practic pentru colectarea și raportarea indicatorilor POCU, versiunea septembrie 2018, este un instrument practic de referință pentru colectarea și raportarea indicatorilor de program (comuni UE și specifici POCU), cu rolul de a sprijini beneficiarii în îndeplinirea obligațiilor ce le revin în legătură cu monitorizarea și raportarea indicatorilor de program la nivelul fiecărui proiect.

Ghidul practic pentru colectarea și raportarea indicatorilor POCU are ca referință documentele specifice POCU utilizate în monitorizarea indicatorilor de program, de ex. Manualul Beneficiarului, ghidul condiții generale și ghidurile condiții specifice aferente apelurilor de propuneri de proiecte lansate în cadrul POCU.

Drept urmare, este necesară utilizarea acestui ghid împreună cu celelalte documente menționate, pentru o înțelegere corectă și completă a cerințelor referitoare la colectarea și raportarea indicatorilor. În cazul în care apar diferențe între informațiile prezentate în Ghidul practic pentru colectarea și raportarea indicatorilor POCU, inclusiv între fișele individuale și Manualul Beneficiarului, respectiv între ghidul condiții generale și ghidurile condiții specifice, informațiile din ghidurile condiții specifice vor prevala, urmând ca Ghidul condiții generale și fișele indicatorilor să fie actualizate corespunzător.

Ghidul este disponibil aici.

Sursa www.fonduri-ue.ro