Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman (AM POCU) din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) publică astăzi listele intermediare ale cererilor de finanțare care au fost aprobate în urma evaluării tehnico-financiare a proiectelor depuse pentru apelurile:

• POCU/18/4/4.1 „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360 grade) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome – Regiuni mai puțin dezvoltate”;

• POCU/20/4/4.2 „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360 grade) în comunitățile marginalizate”.

Au fost admise pentru finanțare 55 de proiecte, în valoare totală de aproximativ 237,82 milioane euro, din cele 63 trecute de etapa verificarii conformității administrative și eligibilității. Dintre acestea, 30 de proiecte (cu o valoare totală de circa 131,35 mil. euro) sunt aferente apelului POCU/18/4/4.1 și 25 de proiecte (în valoare totală de aprox. 106,47 mil. euro) apelului de proiecte POCU/20/4/4.2.

Proiectele care vor fi finanțate vizează comunitățile marginalizate și pornesc de la o abordare integrată, în funcție de nevoile specifice locale. Acțiunile vizează integrarea persoanelor pe piața muncii, încurajarea participării la stagii și scheme de ucenicie/ cursuri de formare profesională, sprijin pentru continuarea educației cu obținerea unor calificări și competențe relevante pentru piața muncii și integrarea profesională, precum și încurajarea și cultivarea spiritului antreprenorial.

Listele publicate astăzi pe pagina http://www.fonduri-ue.ro/pocu-2014#anunțuri-program nu includ cererile de finanțare aflate în etapa de soluționare contestații (cu privire la etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității).

Reamintim potențialilor beneficiari (autoritățile publice locale cu responsabilități în domeniu/ ONG-uri, în parteneriat cu actori cu expertiză relevantă pentru acțiunile selectate) că până în data de 16 iunie 2017 pot depune cereri de finanțare în cadrul noilor apeluri de proiecte aferente Obiectivului specific 4.1, respectiv Obiectivului specific 4.2 POCU.

Sursa fonduri-ue.ro