Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman (AM POCU) a publicat  un set de clarificări suplimentare cu privire la aplicarea instrucțiunilor nr. 4/2020 și nr. 5/2020, emise în martie 2020.

Conform clarificărilor, decizia privind continuarea sau suspendarea implementării proiectelor pe perioada stării de urgență aparține beneficiarilor și se realizează la inițiativa acestora.

Dacă beneficiarii decid suspendarea proiectelor, procedura a fost simplificată, fiind  necesară doar depunerea unei solicitări de suspendare a implementării proiectului.

Mai mult, AM POCU a reglementat procedura de recuperare a întârzierilor acumulate. Astfel, AM/Organismul Intermediar va permite ca, în urma prelungirii, perioada de implementare a proiectului să depășească durata maximă prevăzută în ghidul solicitantului. Însă, valoarea finanțării aprobate nu poate fi depășită.

În ceea ce privește proiectele care includ scheme de antreprenoriat, administratorii acestora pot să:

  • continue în totalitate planurile de afaceri;.
  • suspende implementarea unor afaceri care sunt afectate direct sau indirect de răspândirea virusului COVID-19;
  • suspende implementarea tuturor afacerilor din portofoliu.

Consultați instrucțiunile AM POCU nr. 4/2020 privind stabilirea unor măsuri referitoare la implementarea proiectelor finanțate prin POCU 2014-2020 și nr. 5/2020 privind stabilirea unor măsuri referitoare la implementarea proiectelor finanțate.

Documente: Clarificări privind punerea în aplicare a instrucțiunilor nr. 4 și nr. 5 ale AM POCU

Sursa mfe.gov.ro