Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman 2014-2020 publică lista cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/701/4/9- „Creșterea numarului de persoane care beneficiază de programe de sanatate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii- Totul pentru inima ta – Program de screening pentru identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular”.

Începand cu data de 07 aprilie 2019, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse în această etapă vor primi scrisoarea de informare însoțită de grilele de evaluare prin sistemul electronic MySMIS. Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanțare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestațiile vor fi depuse de solicitant în sistemul MySMIS 2014 în termenul precizat în cadrul Notificarii privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestatiei in sistemul informatic MySMIS”.

Sursa mfe.gov.ro