Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 publică lista finala a cererilor de finantare aprobate pentru apelul de proiecte POCU/485/3/14/ Operațiunea compozita 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 și 3.6 – Scheme naționale – programe de ucenicie și stagii pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural.

sursa fonduri-ue.ro