Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista intermediara cu cererea de finanțare aprobata în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/520/2/1/Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârstă între 16 – 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile.

Începând cu data de 18.04.2019 solicitantul va fi informat, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, cu privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare.

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţia se poate depune de solicitant în MySMIS 2014+ în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea scrisorii de informare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS 2014+”.

POCU 520 – Lista intermediara a proiectelor aprobate după evaluarea tehnică și financiară

Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS 2014+

Sursa mfe.gov.ro