Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1340/2019 privind modificarea „Orientărilor privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020”, aferent apelurilor de proiecte lansate în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, împreună cu anexele aferente.

Prin acest Ordin, Anexa 2 – Declarație de angajament, Anexa 3 – Declarația de eligibilitate, Anexa 4 – Declarația evitarea dublei finanțări și Anexa 5 – Declarație privind eligibilitatea TVA la „Orientările privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020”, aferent apelurilor de proiecte lansate în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020 se modifică și se înlocuiesc cu Anexa 2 – Document Unic pentru verificarea Conformității Administrative și a Eligibilității (DUCAE) pentru Solicitant/Lider și Anexa nr. 3  – Document Unic pentru verificarea Conformității Administrative și a Eligibilității (DUCAE) pentru Partener la „Orientările privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020”, aferent apelurilor de proiecte lansate în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020.

Anexa 1 – Contractul de finanțare rămâne nemodificată.

Documente:

Ordinul nr. 1340/ 25 iulie 2019 privind modificarea „Orientărilor privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020”, aferent apelurilor lansate în cadrul POCU 2014-2020, aprobat prin Ordinul ministrului fondurilor europene, interimar, nr. 880/2019

Anexele documentului „Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020”

Sursa mfe.gov.ro