Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM POSDRU), din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, a publicat în consultare publică Ghidul Solicitantului Conditii Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte „Sprijin pentru integrarea grupurilor vulnerabile pe piata muncii” finantată din Domeniul Major de Interventie 6.2 „Îmbunătătirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piata muncii”. Vă rugăm să transmiteti propunerile, sugestiile si opiniile dumneavoastra privind îmbunatatirea acestor documente pâna în data de 25.11.2014, ora 12.00, la adresa de e-mail: consultareGSCS@fonduri-ue.ro.

Schita Ghidului Solicitantului Condiții Specifice „Sprijin pentru integrarea grupurilor vulnerabile pe piata muncii” – DMI 6.2 (PDF)

Sursa: Ministerul Fondurilor Europene