AM POSDRU, prin Direcţia Generala Programe Capital Uman, analizeaza posibilitatea extinderii termenului limita de depunere a cererilor de plata stabilit pentru închiderea POSDRU 2007-2013, pentru a asigura finalizarea cu succes a proiectelor aflate în implementare şi a creşte gradul de absorbţie a fondurilor alocate programului.

Această analiza ia în calcul atât numarul mare de cereri, cât şi gradul de încărcare de la nivelul Organismelor Intermediare. În prezent, AM POSDRU împreuna cu organismele intermediare regionale şi naţionale continuă eforturile de verificare şi validare a cererilor de rambursare şi cererilor de plată depuse de beneficiarii POSDRU.

Potrivit prevederilor Instrucţiunii nr. 109/16.09.2015 privind termenele limită de depunere a cererilor de rambursare şi a cererilor de plată în vederea închiderii POSDRU 2007-2013, ultima dată la care beneficiarii pot depune la Organismele Intermediare cereri de plată este 30 octombrie 2015, iar ultima dată la care beneficiarii pot depune cereri de rambursare este 31 ianuarie 2016. Conform regulamentelor comunitare, 31 decembrie 2015 reprezintă termenul limită până la care beneficiarii pot plăti cheltuielile efectuate în cadrul proiectelor finanţate prin POSDRU 2007-2013.

Sursa: www.fonduri-ue.ro