AM POSDRU publica Ghidului Solicitantului Conditii Generale – versiunea august 2014

[…]1. INFORMAŢII GENERALE

Acest ghid cuprinde regulile generale privind completarea şi transmiterea unei cereri de finanţare în cadrul cererilor de propuneri de proiecte lansate pentru POSDRU.

Regulile specifice privind completarea şi transmiterea unei cereri de finanţare, corespunzătoare fiecărei cereri de propuneri de proiecte, sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului – Condiţiile Specifice.

1.1 Definiţii

Atunci când elaboraţi cererea de finanţare, vă rugăm să aveţi în vedere următoarele definiţii ale termenilor relevanţi:

• Activităţi de cooperare transnaţională: activităţi ce au ca scop obţinerea de valoare adăugată pentru proiect prin utilizarea experienţei partenerilor transnaţionali şi/sau a exemplelor/lecţiilor de bună practică din UE; includ, printre altele, schimburi de experienţă, vizite de studiu, alte activităţi eligibile derulate în comun de partenerii naţionali şi transnaţionali.

• Activităţi inovatoare: orice activităţi ce implică noi modalităţi de atingere a rezultatelor proiectului (inclusiv aplicarea în România a unor exemple de bună practică din UE) ….. citeste ma departe

Sursa fonduri-ue.ro