AM POSDRU publica modelul bugetului Cererii de finanțare, aplicabil tuturor cererilor de propuneri de proiecte lansate de AMPOSDRU/OI POSDRU în anul 2013. Acest fișier va fi transmis prin sistemul ActionWeb la momentul completării Cererii de finanțare în format electronic. Cererile de finanțare care sunt transmise electronic fără fișerul de buget vor fi respinse.

 Sursa fseromania.ro