Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman 2014-2020 publică instrucțiunea nr. 9 privind stabilirea unor măsuri de digitalizare pentru implementarea proiectelor alternative, non-competitive și a celor cu componenta de alternativ finanțate prin POCU 2014-2020.