Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane a publicat sâmbătă, 15 martie a.c., spre consultare publică următoarele:
– ORDIN (PDF) privind modificarea contractelor de finanţare aferente proiectelor de tip strategic si de tip grant pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
– INSTRUCŢIUNE (PDF) privind corectarea erorilor materiale apărute în cadrul modificărilor contractuale prin acte adiționale și notificări
INSTRUCŢIUNE (PDF) privind aplicarea prevederilor memorandumului privind deblocarea proiectelor finanţate prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013, ale căror contracte de finanţare erau în vigoare anterior datei de 01.01.2011 şi cărora li s-a aplicat în mod eronat art. 34 din Legea 284/2010

AM POSDRU solicită factorilor interesați să transmită toate propunerile, sugestiile şi opiniile privind îmbunătăţirea acestor document până în data de 20 martie 2014

Sursa fseromania.ro