Calendarul orientativ al lansării de cereri de proiecte pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – 2012 (mai 2012)

Axa prioritară 2 – Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii

Programul Operaţional Domenii majore de intervenţie Data estimată a lansării (Luna) Observaţii
………………………………………………………………………………………………………………………………..
POSDRU 2.1 Tranziţia de la scoală la viaţa activă Iunie – iulie 2012* După finalizarea procesului de consultare publică a Ghidului Solicitantului – Conditii Specifice
………………………………………………………………………………………………………………………………..
POSDRU 2.2 Prevenirea si corectarea părăsirii timpurii a scolii Iunie – iulie 2012* După integrarea observatiilor primite ca urmare a
procesului de consultare publică a Ghidului
Solicitantului – Conditii SpecificeVersiunea schită a Ghidul Solicitantului a fost publicată de OI POSDRU MECTS la data de 01.02.2012
………………………………………………………………………………………………………………………………..
POSDRU 2.3 Acces si participare la FPC Iunie – iulie 2012* După integrarea observatiilor primite ca urmare a
procesului de consultare publică a Ghidului
Solicitantului – Conditii SpecificeVersiunea schită a Ghidul Solicitantului a fost publicată
de OI POSDRU CNDIPT la data de 20.01.2012.

Axa prioritară 4 – Modernizarea Serviciului Public de Ocupare

POSDRU 4.1 Întărirea capacitătii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare Iunie – iulie 2012* După finalizarea procesului de consultare publică a Ghidului Solicitantului – Conditii Specifice

Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale

POSDRU 6.4 Iniţiative trans-naţionale pentru o piaţă incluzivă a muncii Iunie – iulie 2012* După finalizarea procesului de consultare publică a Ghidului Solicitantului – Conditii Specifice

(*) *În funcție de evaluarea realizată în cadrul proiectului de asistență tehnică pentru sprijinirea AM POS DRU pentru îndeplinirea condițiilor de verificare a rezonabilității costurilor și a îmbunătățirii contractului standard de finanțare, proiect implementat în cadrul Facilității de Asistență Tehnică contractată de Ministerul Afacerilor Europene.

 

Sursa:AMPOSDRU actualizează Calendar orientativ al lansărilor cererilor de propuneri de proiecte pentru anul 2012.