Calendarul orientativ al lansării de cereri de proiecte pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – 2012 (iulie 2012)

Axa prioritară 2 – Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii

Programul Operaţional Domenii majore de intervenţie Data estimată a lansării (Luna) Observaţii
………………………………………………………………………………………………………………………………..
POSDRU 2.1 Tranziţia de la scoală la viaţa activă Septembrie – Octombrie 2012 *
………………………………………………………………………………………………………………………………..
POSDRU 2.2 Prevenirea si corectarea părăsirii timpurii a scolii Septembrie – Octombrie 2012 *
………………………………………………………………………………………………………………………………..
POSDRU 2.3 Acces si participare la FPC Septembrie – Octombrie 2012 *

Axa prioritară 4 – Modernizarea Serviciului Public de Ocupare

POSDRU 4.1 Întărirea capacitătii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare Septembrie – Octombrie 2012 *

Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale

POSDRU 6.4 Iniţiative trans-naţionale pentru o piaţă incluzivă a muncii Septembrie – Octombrie 2012 *

* Memorandumul Guvernului României Situatia derulării POSDRU din data de 23.05.2012 stabileste că „aprobarea altor proiecte pentru finantare din cadrul POSDRU se va face numai după modificarea regulilor de implementare (ex. limitarea cheltuielilor de management, regulile de achizitie, conflicte de interese etc.).” În acest sens, AMPOSDRU va revizui atât Ghidul Solicitantului – Conditii Generale, cât si Ghidul Solicitantului – Conditii Specifice (pentru fiecare cerere de propuneri de proiecte), astfel încât să fie respectate în totalitate prevederile documentului mentionat mai sus.

Începând cu luna iulie 2012, AMPOSDRU va fi beneficiarul proiectului de Asistentă Tehnică „Furnizarea
de asistentă tehnică pentru sprijinirea AM POS DRU pentru îndeplinirea conditiilor de verificare a
rezonabilitătii costurilor si a îmbunătătirii contractului standard de finantare” finantat prin POAT, după semnarea contractului de către MAEur si ofertantul desemnat câstigător în urma procedurii de achizitie publică. Durata proiectului este de 12 săptămâni.

Sursa:AMPOSDRU actualizează Calendarul orientativ al lansărilor cererilor de propuneri de proiecte pentru anul 2012.