Calendarul orientativ al lansării de cereri de proiecte pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – 2012 (martie 2012)

Axa prioritară 2 – Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii

Programul Operaţional Domenii majore de intervenţie Data estimată a lansării (Luna) Observaţii
………………………………………………………………………………………………………………………………..
POSDRU 2.1 Tranziţia de la scoală la viaţa activă Mai 2012 După finalizarea procesului de consultare publică a Ghidului Solicitantului –Condiţii Specifice, care va avea loc în luna martie 2012 (*)
………………………………………………………………………………………………………………………………..
POSDRU 2.2 Prevenirea si corectarea părăsirii timpurii a scolii Mai 2012 După integrarea observaţiilor primite ca urmare a procesului de consultare publică a Ghidului Solicitantului – Condiţii Specifice(*)
Versiunea schiţă a Ghidul Solicitantului a fost publicată de OI POSDRU MECTS la.
………………………………………………………………………………………………………………………………..
POSDRU 2.3 Acces si participare la FPC Aprilie – Mai 2012 După integrarea observaţiilor primite ca urmare a procesului de consultare publică Ghidului Solicitantului – Condiţii Specifice(*)
Versiunea schiţă a Ghidul Solicitantului a fost publicată de OI POSDRU CNDIPT la data de 20.01.2012.

Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale

POSDRU 6.4 Iniţiative trans-naţionale pentru o piaţă incluzivă a muncii Iunie 2012 După finalizarea procesului de consultare publică a Ghidului Solicitantului –Condiţii Specifice, care va avea loc în luna aprilie 2012.

(*) sub rezerva aprobării modificării DCI POSDRU 2007-2013 pentru suplimentarea alocărilor financiare pentru DMI 2.1 si DMI 2.2 din cadrul alocării financiare iniţiale a DMI 2.3, precum si sub rezerva elaborării Ghidului Solicitantului de către OI responsabil.

Sursa: AMPOSDRU actualizeaza Calendar orientativ al lansarilor cererilor de propuneri de proiecte pentru anul 2012.