Pentru a veni în sprijinul beneficiarilor, AMPOSDRU publică Ghidul indicatorilor POSDRU actualizat, prin includerea în Ghidul postat pe site în luna noiembrie a definiţiilor indicatorilor suplimentari prevăzuţi în cadrul Documentului Cadru de Implementare.

sursa fseromania.ro