Pentru a veni în sprijinul beneficiarilor, AMPOSDRU publică Ghidul indicatorilor POSDRU, elaborat în colaborare cu ACIS, OI MECTS, OI CNDIPT şi OI ANOFM.