AMPOSDRU publică informarea referitoare la constituirea grupurilor de lucru din cadrul Comitetului Consultativ Tematic Ocupare, incluziune socială şi servicii sociale, pentru perioada de programare 2014-2020.

Potrivit Memorandumului pentru aprobarea actiunilor si documentelor privind pregătirea si accesării si implementării fondurilor europene în perioada 2014 – 2020, initiat de către Ministerul Afacerilor Europene, Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Europene coordonează Comitetul Consultativ Tematic Ocupare, incluziune socială si servicii sociale (CCT)

Memorandumul poate fi găsit la următoarea adresă de internet:

http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/stiri-am-oi/07-iulie-2012/09.07/Anexa_1-
_Memorandum_cu_tema_aprobarea_actiunilor_si_documentelor_2014-2020.pdf)

Rolul general al CCT este de a stabili si prioritiza investitiile la nivel sectorial si regional, pe baza documentelor realizate în cadrul mai multor grupuri de lucru subsecvente.
În cadrul CCT Ocupare, incluziune socială si servicii sociale, au fost stabilite următoarele grupuri de lucru:
1. Grupul de Lucru privind Ocuparea;
2. Grupul de Lucru privind Afacerile Sociale si Incluziunea Socială;
3. Grupul de Lucru privind Antreprenoriatul si Economia socială;
4. Grupul de Lucru privind Formarea Profesională si Cercetare, dezvoltare si
inovare.

CCT are în componenŃa sa maximum 30 de membri, dintre care maximum 30% (9 membri) sunt parteneri din mediul economic, social, academic si din societatea civilă, conform prevederilor Memorandumului pentru aprobarea actiunilor si documentelor privind pregătirea accesării si implementării fondurilor europene în perioada 2014-2020.
Persoane de contact: doamna Daniela Mănuc, director general adjunct, DG AMPOSDRU si domnului Răzvan Alexandru Rădulescu, consilier superior, DG AMPOSDRU (tel.: 021.315.0214/021.315.0230, e-mail  razvan.radulescu[at]fseromania.ro).

Sursa fseromania.ro