AMPOSDRU publica lista cererilor de finantare care au fost respinse în Faza A, pentru Cererile de propuneri de proiecte nr. 183 „Masuri active de ocupare pentru zone foste industrializate”, DMI 5.1. si 184 „Masuri active de ocupare pentru zone foste industrializate în mediul rural”, DMI 5.2.

În cursul zilei de 02.02.2015, solicitantii ale caror cereri de finantare au fost respinse în Faza A vor primi Scrisoarea de informare exclusiv la adresa/adresele de e-mail precizate în cererea de finantare. Solicitantii ale caror cereri de finantare se regasesc în lista atasata, dar nu au primit Scrisoarea de informare, vor contacta AMPOSDRU la adresele de e-mail: evaluare183.posdru@fonduri-ue.ro, respectiv evaluare184.posdru@fonduri-ue.ro.

Solicitantii ale caror proiecte au fost respinse pot contesta decizia de respingere. Contestatia se poate depune personal în zilele lucratoare sau poate fi transmisa prin curier/posta, numai la registratura MFE AMPOSDRU, la adresa: B-dul Ion Mihalache, nr. 15-17 (parter), sector 1, Bucuresti. Pentru contestatiile depuse personal, data limita de înregistrare a contestatiei la registratura AMPOSDRU este joi, 05 februarie 2015, orele 16.00

Sursa: Ministerul Fondurilor Europene