AMPOSDRU publică Schita Ghidului Solicitantului – Condiţii Specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte de tip grant nr.115, aferentă domeniului major de intervenţie DMI 6.2 „Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”, programată a fi lansată în anul 2012 de către OIRPOSDRU VEST. Vă rugăm să transmiteţi propunerile, sugestiile şi opiniile dumneavoastră privind îmbunătăţirea acestui document la adresa de e-mail: ghid115@oirposdru-vest.ro sau la numărul de fax: (+40 256) 499 755 până la15.10.2012.

Sursa fseromania.ro