AMPOSDRU publică spre consultare modelul de contract de finanțare aplicabil beneficiarilor de asistență financiară nerambursabilă ale căror cereri de finanțare vor fi aprobate spre finanțare în cadrul cererilor de propuneri de proiecte lansate de AM POSDRU și OI POSDRU în anul 2013.

Vă rugăm să transmiteţi până la data de 5.12.2013 ora 12.00 propunerile, sugestiile şi opiniile dumneavoastră privind îmbunătăţirea acestui document la adresa de e-mail contractdefinantare@fseromania.ro.

Sursa fseromania.ro