AMPOSDRU în colaborare cu Organismele Intermediare regionale publică spre consultare Schiţa Ghidului Solicitantului – Condiţii Specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte de tip grant finanţată din DMI 5.1, Schiţa Ghidului Solicitantului – Condiţii Specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte de tip grant finanţată din DMI 5.2 şi Schiţa Ghidului Solicitantului – Condiţii Specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte de tip grant finanţată din DMI 6.3, programate a fi lansate în anul 2012 de către Organismele Intermediare Regionale. Vă rugăm să transmiteţi propunerile, sugestiile şi opiniile dumneavoastră privind îmbunătăţirea acestui document la adresa de e-mail: ghid51@fsenordest.ro, ghid52@fsenordest.ro respectiv ghid63@fsenordest.ro sau la numărul de fax: 0233 231 950, până la data de 26.11.2012.

 Sursa fseromania.ro