Ministerul Fondurilor Europene – AMPOSDRU publica spre consultare schita Ghidului Solicitantului Conditii Specifice pentru DMI 3.2 „Formare si sprijin pentru întreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii”.

Va rugam sa transmiteti pâna la data de 18.08.2014, ora 12.00, propunerile, sugestiile si opiniile dumneavoastra privind îmbunatatirea acestui document la adresa de e-mail: consultareGSCS@fonduri-ue.ro

[…]INTRODUCERE

Acest document cuprinde Condiţiile Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte de tip strategic nr. …………….. „Competenţe pentru competitivitate în domeniul medical – cardiologie pediatrică”.

Informaţiile generale cu privire la:

  • documentele programatice,
  • eligibilitatea proiectelor, solicitanţilor,
  • eligibilitatea cheltuielilor,
  • completarea şi transmiterea unei cereri de finanţare,
  • evaluarea şi selecţia proiectelor,
  • contractul de finanţare,
  • implementarea proiectelor

sunt prezentate în Ghidul Solicitantului – Condiţii generale aferent acestei cereri de propuneri de proiecte …. citeste mai departe

Sursa fonduri-ue.ro