AMPOSDRU publică spre consultare Schiţa Ghidului Solicitantului – Condiţii Specifice pentru Cererile de propuneri de proiecte de tip strategic finanţate din DMI 5.1, 5.2 şi 6.3.

AMPOSDRU în colaborare cu Organismele Intermediare regionale publică spre consultare:

Vă rugăm să transmiteţi propunerile, sugestiile şi opiniile dumneavoastră privind îmbunătăţirea acestui document la adresa de e-mail: 51strategic@fseromania.ro, 52strategic@fseromania.ro respectiv 63strategic@fseromania.ro, până la data de 15.12.2012.

 Sursa fseromania.ro