DG AMPOSDRU publică spre informare versiunea draft a schemei de ajutor de minimis “Dezvoltarea economiei sociale”, aferentă Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară 6 “Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul Major de Interventie 6.1 “Dezvoltarea economiei sociale”.

Sursa fseromania.ro