AMPOSDRU si OIPOSDRU vor lansa Cereri de Propuneri de Proiecte în cadrul Axelor Prioritare (AP) POSDRU

Autoritatea de Management si Organismele Intermediare pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane vor lansa Cereri de Propuneri de Proiecte în cadrul urmatoarelor Axe Prioritare (AP) POSDRU:

  • AP 1 – Educatie si formare profesionala în sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere;
  • AP 2 – Corelarea învatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii;
  • AP 4 – Modernizarea serviciului public de ocupare;
  • AP 5 – Promovarea masurilor active de ocupare;
  • AP 6 – Promovarea incluziunii sociale.

Pentru evaluarea Cererilor de finantare depuse de solicitanti in cadrul acestor apeluri se cauta experti evaluatori cu experienta si competente in domeniul Cererilor de Propuneri de Proiecte ce urmeaza a fi lansate. Pentru mai multe detalii va rugam sa accesati site-ul: www.evaluareproiecte.ro.

 Sursa fseromania.ro