DG AMPOSDRU si OIRPOSDRU publică spre consultare schiţele Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice pentru: DMI 6.1. „Dezvoltarea economiei sociale” – cerere de propuneri de tip strategic, DMI 6.1. „Dezvoltarea economiei sociale” – cerere de propuneri de tip grant, precum şi Modelul de buget aplicabil tuturor proiectelor care vor fi depuse în cadrul DMI 6.1. Vă rugăm să transmiteţi până la data de 08.09.2013 propunerile, sugestiile şi opiniile dumneavoastră privind îmbunătăţirea acestor documente la următoarele adrese de e-mail: economiesocialastrategic@fseromania.ro, respectiv economiesocialagrant@fseromania.ro.