AMPOSDRU solicită beneficiarilor ca, până la 01.03 2012, aceştia să completeze şi să transmită pe adresa de e-mail reconciliere.contabila@fseromania.ro Formularul 9, (semnat, stampilat, scanat) prevăzut la art. 27 din Ordinul 2548/2009, în vederea efectuării reconcilierii contabile între conturile contabile ale Autorităţii de Management POSDRU şi cele ale beneficiarilor. Din documentul transmis vor rezulta sumele primite de la AMPOSDRU şi cele plătite (restituite) acesteia, pentru fiecare proiect, de la începutul derulării contractului şi până la data de 31.12.2011. De asemenea, conform prevederilor din contractele de finanţare, vor completa şi vor transmite acest formular şi beneficiarii care au primit plata aferentă cererii de rambursare finală.

Vă rugăm să consultaţi sub-secţiunea Instrucţiuni şi alte documente pentru implementare

sursa fseromania.ro