Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Bucureşti-Ilfov cu sediul în Bucureşti, Bld. Carol I, nr. 34-36, sector 2, organizează concurs în data de 02.02.2015, ora 10.00 (proba scrisă), la sediul instituţiei, în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacantă de consilier clasa I grad profesional asistent în cadrul  Compartimentului Verificare Proiecte Finanţate