Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Bucureşti-Ilfov cu sediul în Bucureşti str. Splaiul Independenţei, nr. 202A, sector 6, organizează concurs în data de 05.09.2012, ora 10.00 (proba scrisă), la sediul instituţiei, în vederea ocupării următoarelor funcţii publice de execuţie vacante:

  • consilier juridic clasa I grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Suport Juridic;
  • consilier clasa I grad profesional debutant – Serviciul Contractare – Compartimentul Contractare
  • consilier clasa I grad profesional asistent – Serviciul Economic – Compartimentul Verificare Proiecte Finanţate.

Interviul va avea loc la o data stabilită ulterior, conform prevederilor legale în vigoare.