Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Bucuresti-Ilfov cu sediul în Bucuresti, Bld. Carol I, nr. 34-36, sector 2, organizeaza concurs în data de 05.12.2013, ora 10.00 (proba scrisa), la sediul institutiei, în vederea ocuparii functiei publice de executie vacanta de consilier clasa I grad profesional superior în cadrul Compartimentului Verificare Proiecte Finantate.