Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Bucureşti-Ilfov cu sediul în Bucureşti str. Splaiul Independenţei, nr. 202A, sector 6, anuntaă faptul că funcţia publică de execuţie consilier clasa I grad profesional principal în cadrul Biroului Managementul Calităţii – Compartimentul Verificare Tehnică este vacantă. Postul poate fi ocupat prin transfer la cerere, conform prevederilor legale în vigoare. Ocuparea posturilor prin transfer la cerere va avea loc pe bază de interviu, care se va organiza la sediul instituţiei la data de 21.05.2012, ora 10.00.