Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Bucureşti-Ilfov cu sediul în Bucureşti str. Splaiul Independenţei, nr. 202A, sector 6, organizează concurs în zilele 22.05.2012, ora 10.00 (proba scrisă) şi 24.05.2012, ora 10.00 (interviul), la sediul instituţiei, în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie temporar vacantă de inspector clasa I grad profesional asistent în cadrul Serviciului Economic – Compartimentul Verificare Proiecte Finanţate. Anuntul si bibliografia de concurs